6-8 km rundt i området og Vollerup Skoven.
For alle – også for dem der ikke er medlem af HYP.